Hoe bind ik een Klassieke Zalmvlieg

Om te beginnen wil ik Jussi Hernesniemi, die deze fotos ter beschikking heeft gesteld, zeer hartelijk danken voor het gebruik van dit les materiaal. Hij heeft deze vlieg gebonden, zoals alleen een meester dit kan doen.
 
De belangrijkste regel, bij het binden van deze vliegen is : Werk zeer zorgvuldig. Als een gedeelte niet goed zit, stop en doe dit opnieuw. In geen enkel geval een fout, hoe klein ook, laten zitten. Het zal, als de vlieg klaar is, als een neon licht, zichtbaar zijn.
 
 
We beginnen met een blindeye haak. Het beste geschikt is een haak met taps toelopend begin.
De gut wordt op het getaperde gedeelte ingebonden. Zorg ervoor dat de gut aan beide zijden van de haak zit en niet verschuifd naar boven of beneden. Een klein gedeelte van het haak uiteinde blijft zichtbaar in het gut oog.
 

 

Om alvast te beginnen met de opbouw voor de underbody en om geen oneffenheden in de body te krijgen, wordt het twist voor de tag reeds in gebonden waar de gut eindigt.  

 


 
Bind het twist, onder de haak steel, met de draad windingen tegen elkaar. (Jussi heeft hier met open windingen gewerkt. Dit kan, als je de techniek onder de knie hebt. Anders is het zeer af te raden).
Daar waar de twist gewonden wordt, een ondertgrond leggen welke 
richting de head, iets dikker wordt. De bind draad aan het einde van die verdikking laten rusten.
Het einde van de tag dient ter hoogte van de weerhaak te zitten. Sommige binders hebben echter de voorkeur, de tag iets korter te maken. Dit is naar eigen inzicht in te vullen.
 

 
Met het twist, 5 windingen maken, vast binden en de underbody opbouwen met binddraad. Ook hier weer een taper, richting head maken. Ter hoogte van de punt van de haak, de binddraad parkeren.
 

 

De, in dit geval, gele floss wordt onder de haak vast gezet, tegen de verdikking van de underbody aan. Op de foto zijn 5 windingen van de binddraad te zien, waarmee de floss is vast gezet. Deze worden dadelijk weer los gehaald, om oneffenheden te voorkomen in de body.


 
De floss wordt richting twist gewonden. Zorg ervoor dat de floss mooi plat komt te liggen en leg de windingen goed tegen elkaar aan.
Bij de twist aangekomen wordt weer terug gewonden naar het begin.
De 5 windingen worden losgehaald en de floss wordt vast gebonden met 5 windingen..
Wat zeer handig is, is de 5 - 3 regel. Met 5 windingen vast zetten en bij de volgende handeling 3 windingen los halen, alvorens het volgende materiaal in te binden. Op deze wijze wordt het aanbrengen van "bulk" tot een minimum gereduceerd.

 
Nu nemen we een topping van een Goud fazant. Voor we deze bewerken, eerst goed kijken/meten of deze geschikt is voor de vlieg.
Dan de overbodige fibers verwijderen. Als regel wordt aangehouden dat de hoogte van de topping(punt) ongeveer gelijk is aan de grootte van de haakbocht. (bij een Full Feather wing kan dat wel eens een probleempje zijn en wordt deze regel vaker "overtreden").
De Tail wordt, op het einde van de tag, ingebonden, met 5 windingen.
Controleer wel goed, of de tail evenwijdig loopt met de haak, door er van bovenaf op te kijken.

 


 
De tail veiling bestaat uit 2 veertjes van de Indian Crow. In dit geval wordt een weaverbird als vervanger genomen.
 
 
 
Als we passende veren uitgezocht hebben, worden de zachte baard haartjes verwijderd. Dit zijn de baarden die geen "weerhaakjes" hebben en niet met elkaar verbonden zijn.
De veertjes worden een voor een ingebonden. Eerst 3 windingen loshalen, 1 veertje, met 1 winding vastzetten, het volgende veertje dusdanig plaatsen dat de schachten naast elkaar liggen en met 5 windingen, natuurlijk nog steeds met de windingen tegen elkaar, vast zetten.

 


 

De butt bestaad hier uit een Struisvogel herl. Eerst 3 windingen loshalen, dan de herl met de punt ingebinden. De baard haardjes bij het inbind punt kunnen, langs de schacht, worden kort geknipt, om ophoping van materiaal te voorkomen. De baartjes afstrippen is niet zo gunstig omdat er dan niet meer zoveel houvast aanwezig is na het inbinden van de herl punt en bij het winden van de herl, de kans op lostrekken groter is. Zorg ervoor dat de V vorm van de fiber, richting haakbocht wijst. Dit zorgt ervoor dat de baard haartjes mooi rechtop komen te staan. Maak zoveel windingen met de herl, dat een butt van ongeveer 2mm breedte ontstaat, maar leg de windingen goed strak tegen elkaar, om een mooie dichte butt te krijgen. Met 5 windingen vast zetten.


 

Voor de opbouw van de underbody te vergemakkelijken, binden we nu een witte nylon garen in. Het is nu niet nodig, windingen los te halen en zorg ervoor dat het nylon garen ongeveer 2 mm. vanaf de butt wordt ingebonden.


 
Zorg ervoor dat het nylon garen, richting guteye, ongeveer een lengte heeft van 3 haak schacht lengten.

 

Bind het nylon garen in, aan de onderzijde van de haak, maar zorg dat de binddraad windingen altijd tegen elkaar aan liggen (dus niet open zijn, zoals Jussi, die deze techniek meester is, op de foto laat zien). Bind het garen in tot tegen het gut aan.


 
Keer nu om en bind het garen boven op het eerst ingebonden garen, wederom met de windingen van de binddraad tegen elkaar aan. Dit zorgt ervoor dat een mooie rechte body verkregen wordt.
En bij het keerpunt wordt een mooie, gelijke overgang gekregen van gut naar nylon garen.
Stop met het inbinden van het garen op ongeveer 2/3 van de body. Dit zal helpen een betere taper in de body te verkrijgen.
Het restand van het garen kan afgeknipt worden.

 

 
 
Herhaal dit aan de boven kant van de body, maar nu hoeven er maar 2 haak schacht lengten aan garen gebruikt te worden. Stop als het nylon garen tot op ongeveer 2,5 cm. van het gut eye verwijderd is. Het restand kan worden afgeknipt
 
 
Bind een nieuwe strip garen in, aan de onderkant van de haak, op dezelfde hoogte waar gestopt is bovenop de haak. Deze strip wordt, bovenop het reeds eerder ingebonden garen gezet. Denk nog steeds aan windingen, die tegen elkaar aan dienen te liggen. Dat maakt het maken van een body veel gemakkelijker.
 
 
 
Bind het garen in en stop op engeveer 2 cm. vanaf het startpunt van het eerder ingebonden garen. De restanten van het nylon garen kunnen af geknipt worden.
 
 
Bind een zilver tinsel in, aan de achter kant van de haak en ver naar beneden. Het tinsel dient aan de onderkant van de body te beginnen.
Begin, met de binddraad, een mooie gladde underbody te maken.
Er kan gebruik gemaakt worden van een burnisher, om het oppervlak nog gladder te krijgen. 
Zorg ervoor dat vanaf de butt, de underbody dikker wordt, en dan, richting het gut oog weer afneemt. De taper body zorgt voor een mooier effect, als de vlieg af is. Het einde dient weer dun te zijn zodat er geen problemen ontstaan bij het inbinden van de rest van het materiaal. ls de underbody af is, verdelen we deze, met een lineaal, in 4 gelijke delen. Dit kan aangegeven worden met een pen of stift.
Als de delen, vanaf de butt naar de head, ieder een beetje groter worden, zal het bij de vlieg die af is, lijken of ze even groot zijn.
Dit is echter slechts een optish bedrog en naar eigen inzicht te gebruiken.

 

Bij de meet punten wordt het te gebruiken materiaal ingebonden. In dit geval rood - oranje floss. Wind het floss richting de tag en weer terug naar het begin punt er altijd op lettend dat eem mooie, gladde body verkregen wordt. Leg de floss tegen de butt aan, maar kijk uit dat deze de fibers van de butt niet naar achteren drukt. Bind de floss af onder de haak met 5 windingen (even ter herinnering de 5 - 3 regel). Knip het restand af.


 
Wind Het zilver tinsel zo, dat mooie, gelijke windingen ontstaan. Als standaard worden 5 ribben gesteld. Dit is echter geen vaste regel en kan door de binder zelf worden vastgesteld.
Hier is voor 4 ribben gekozen.

 
Zoek nu 4 paar veren, dus 8 veren, van de Vlaamse gaai. De twee veren van ieder paar dienen gelijk groot te zijn, doch 2 paar moeten kleiner zijn dan het andere 2 paar veren.
Elk paar dient te bestaan uit 1 veer van de linker vleugel en 1 veer van de rechter vleugel
Prepareer ieder paar veren, zoals de veer, geheel rechts op de foto. In feite blijft er dus alleen de punt van de veer over.

 

Neem nu 1 paar veren en zet ze met de achter kant tegen elkaar, boven op de haak, met 5 windingen van de binddraad. Let er zeer goed op dat de veren recht zitten en niet overhellen naar links of rechts. Het is waarschijnlijk niet te zien, als men de vlieg van opzij ziet, maar het hoord gewoon recht te zitten.


 
Draai de haak/vise om, zodat de onderzijde van de haak naar boven wijst. Hiervoor is een full rotary vise gemakkelijk maar niet noodzakelijk.
Haal 3 windingen los en bind nu het 2de paar veren, ook weer boven op de haak. (ze zitten dus onder op de haak).
Weer vast zetten met 5 windingen.
Wederom controleren of de veren recht zitten en of het vorige paar niet verschoven is.

 

Neem een hard, maar goed afgerond voorwerp, en druk de schachten van de Vlaamse gaai veren plat, om bulk vorming te voorkomen.


 

Knip alle restanten af en maak met de binddraad een gladde ondergrond, waarop de volgende butt wordt gezet. Voorkom echter dat deze te dik wordt.


 
 

Herhaal de vorige 8 stappen, en zorg er vooral voor dat de body mooi glad blijft, zonder oneffenheden, en dat de veren paren mooi recht zitten.


 
 

Zo dient het er dus uit te zien. De Vlaamse gaai veren zitten alle mooi recht, zowel boven als onder de haak en aan beide zijden is evenveel butt te zien. Ook de Tail zit ten op zichte van de haak en de Vlaamse gaai veren mooi recht.


 
 
Neem nu 2 paar veren van de Jungle Cock en bind deze, na het 3de body segment gemaakt te hebben, aan het einde van dit segment in.
De lengte van de Jungle Cock veren moet zo gekozen worden, dat er een vloeiende lijn ontstaat. Dit is, in dit geval, vooral belangrijk aan de onderkant van de haak, maar streef er ook naar om dit aan de bovenkant te realiseren.
Blijf aan de 5 - 3 regel denken.
 

Een butt inbinden zoals bij de vorige, restanten afknippen en het laatste body segment maken. Bij dit laatste segment wordt de butt weggelaten.


 
De volgende veren die ingebonden worden, zijn die van een Amherst fazant. In dit geval zijn het de witte nek veren, met een zwarte band, welke groen geverfd zijn.
Deze worden aan het einde van het body segment ingebonden, met de achterkant tegen elkaar.
De schachten dienen boven op de haak, naast elkaar te liggen.
Vanaf dit paar veren is het verstandig was te gebruiken. (aan te bevelen is Cobler's wax). Het kan ook eerder gebruikt worden. Men dient er dan voorzichtig mee om te gaan. Er mag geen was onder de floss komen. Deze zal in de floss trekken bij warmere temperaturen.
Vanaf nu GEEN restanten meer afknippen, tot de vlieg helemaal klaar is.

 
Bind nu een tweede paar, groen geverfde, nek veren van de Amherst fazant, op de zelfde manier zoals het eerste paar, in. De schachten van dit paar veren dienen aan de buitenkant van het eerste paar veren te liggen.
Vooral hier in de kop van de vlieg is het toepassen van de 5 - 3 regel belangrijk. Gezien het feit dat gestreeft wordt naar een zo klein mogelijke kop, is bulk taboe.

 

Op deze foto is te zien hoe de schachten van de Amherst veren geplaatst zijn en tevens is dit de controle, of de veren recht zitten.


 

Neem 1 paar tippets, van de Goudfazant, en bind deze over de veren van de Amherst fazant in. Zorg ervoor dat de schachten weer boven op de haak (of hier op de andere schachten) gebonden worden.


 
Het zij aanzicht van de ingebonden Goud fazant tippets.
Nog steeds geen restanten afknippen.

 
Als volgende wordt 1 paar veren van de Carolina eend, ook wel barred wood duck genoemd. ingebonden.
 
Al naar gelang meer veren (op elkaar) worden ingebonden, dient opgelet te worden dat de binddraad niet naar voren schuift. De veren dienen zo veel mogelijk boven op elkaar ingebonden worden, met de 5 - 3 regel om bulk te voorkomen.
 

 

Dan wordt 1 paar Jungle Cock veren in gebonden. Deze dienen net onder het midden van de Carolina te zitten en worden aan de zijkant van de Carolina een ingebonden en niet er boven op.


 

Als volgende wordt de bind draad verwisseld. Dit had ook eerde gekunt, nadat de body voltooid was, maar Jussi heeft er voor gekozen om dit nu pas te doen. De witte draad wordt afgeknipt.


 

Een tweede paar Jungle Cock veren wordt onder de haak schacht ingebonden. Let op de lengte van de veren, waardoor een mooie lijn verkregen wordt, vooral onder de haak. Boven de haak zou dit moeilijk te realiseren zijn omdat een groot gedeelte van de andere veren bedekt zouden zijn.


 
Kies een passende topping veer, van een Goud fazant.
Deze veer wordt boven op de reeds ingebonden veren gebonden.
Als hij goed ingebonden is, komen de punten van de tail veer en van de topping veer bij elkaar.

 

Boven op, maar toch een beetje aan de zijkant, worden aan weers zijde een Chatterer veertje ingebonden als cheeks.


 
Wederom boven op komen 2 fibers van de Blauw gele Ara. Dit zijn de Horns.
 

 
Hier een foto vanaf de zijkant genomen. Helaas niet zo goed te zien.
Wax de draad zo goed mogelijk en maak een goede ondergrond voor de volgende stap.

 
Nu wordt, als laatste veer, een Srtuisvogel herl ingebonden bij de kop. Dit wordt een herl head genoemd.
Maak, met goed gewaxte binddraad, een mooi kopje, zodat er een "kogel vormig" kopje ontstaat.

 

Maak maximaal  twee whipfinishes en knip de draad af. Men kan ook eerst de restanten geheel afknippen en verder met binddraad een kopje vormen. Jussi heeft hier voor deze variant gekozen.


 
Zo ziet de kop eruit als de restanten afgeknipt zijn.
 
 
 
 
Nu kan met eerst een laagje doorzichtige lak en daarna met zwarte lak, het aantal lagen naar eigen keuze, de head afgemaakt worden. Let wel op dat de Herl niet met lak in aanraking komt.
 
De Lang Syne is af. Een wonderschone vlieg, welke ontworpen is om de Zalmen te verleiden, door Major John Popkin Traherne.
 
Perfect tied Jussi. Thank you very much for the lesson.

 
 
                                                                                                                                       ©mijnvlieg.com 2009
 
UA-36282217-1