Chatterer

 
Chatterer : Hardy, Kelson en Traherne (Traherne).
 

Tag :Zilver twist en licht oranje floss ( de kleur van tippets).
Tail : Topping.
Butt : Zwarte herl.
Body : 2 slagen paarse floss, als ondergrond voor de eerste Chatterer
veren. De rest van de body Chatterer veren dicht op elkaar
gezet, zodat de hele body bedekt wordt.
Throat : Parelhoen.
Wings : 4 Indian Crow veren, in paren met de achterkant tegen elkaar,
en het eerste paar langer dan het tweede. De punt van een
Vlaamse gaai veer (blauw wit gestreept), aan iedere kant, met
een lengte van 2/3 van de lengte van de IC. 5 of 6 toppings
er overheen.
Cheeks : Blauwe Chatterer.
Horns : Blauwe Ara.
Head : Zwarte herl.
UA-36282217-1