Glen Grant

 
Glen Grant : Hardy en Kelson ( Major Grant).
Tail : Goudfazant, gele rump veer.(de punt)
Body : Drie windingen gele wol, en zwarte wol.
Ribs : Zilver lace en zilver tinsel. (Normaal)
Hackle : Een zwarte spey-cock hackle vanaf het einde van de body, ingebonden bij de wortel en tegenover gesteld
             ingedraaid, de ribben kruisend.
Throat : Wintertaling.
Wings : Twee lange Jungle Cock, met de achterkant tegen elkaar, twee tot halverwege en twee iets korter en
            Wintertaling.
Head : Gele wol.
UA-36282217-1