Glen Grant's Fancy

 
Glen Grant's Fancy : Kelson (Major Grant).
Tag : Zilver twist en rood-claret floss.
Tail : Een topping.
Butt : Zwarte Struisvogel herl.
Body : Licht olijf-groene Zeehonden vacht.
Ribs : Zilver tinsel.
Wings : Tippet strands, Parelhoen, licht, gevlekte Kalkoen, Goudfazant staart, Mallard en een topping.
Head : Zwarte Struisvogel herl.
 
Glen Grant's Fancy : Hardy.
Tag : Zilver twist en rood-claret floss.
Tail : Een topping.
Butt : Zwarte Struisvogel herl.
Body : Licht olijf-groene Zeehonden vacht.
Ribs : Zilver tinsel.
Throat : Vlaamse gaai en Wintertaling.
Wings : Tippet strands, Parelhoen, licht, gevlekte Kalkoen, Goudfazant staart, Mallard en een topping.
Head : Zwarte Struisvogel herl.
.
UA-36282217-1