Helmsdale

 
The Helmsdale : Hardy en Kelson (Radcliffe).
 
Tag : Zilver twist en oranje floss.
Tail : Een topping.
Butt : Zwarte Struisvogel herl.
Body : Twee windingen licht gele floss en gele zeehonden vacht.
Ribs : Zilver tinsel en fijn, ovaal tinsel.
Hackle : Gele hackle over de vacht.
Throat : Licht blauwe hackle.
Wings : Bruin gevlekte, white tip Kalkoen.
 
 
 
 
 
 
The Helmsdale : Met dank aan Colin Innes.
 
Tag : Zilver twist en donker oranje floss.
Tail : Een topping en Indian Crow.
Butt : Zwarte Struisvogel herl.
Body : 3 windingen gele floss en goud gele zeehonden vacht, goed uitgeplukt.
Ribs : Zilver tinsel.
Hackle : Goud gele hackle over de vacht.
Throat : Groen blauwe hackle.
Wings : 4 strips creme kleurige Kalkoen staart, 2 aan iedere kant, de binnenste met de achterkant tegen elkaar.
Sides : Indian Crow (lang), 2 aan iedere kant.
Horns : Blauw en rode Ara.
Head : Zwarte wol.
UA-36282217-1