Jock Scott

 
Jock Scott : Price-Tannatt.

Tag : Zilver tinsel.
Tail : Een topping en Indian Crow.
Bud : Zwarte Herl.
Boddy : In twee gelijke delen, eerste helft,goud/gele floss met een but
van zwarte herl, en veiled, boven en onder de haak met 6 of
meer Toucan veren. Tweede helft, zwarte floss.
Ribs : Fijn ovaal tinsel over de goud/gele floss, breder ovaal tinsel of
plat zilver tinsel en twist (in een grote maat) over de zwarte floss.
Hackle : Een zwarte hackle over de zwarte floss.
Throat : Parelhoen.
Under wings : Een paar white-tipped Kalkoenstaart strips.
(Achterkant tegen elkaar).
Wing : Over de underwing maar deze niet helemaal bedekkend, een
gemengd vel met married strands van Pauw vleugel, scarlet, geel
en blauwe Zwaan, Trap, Florican, en Goudfazant staart; married
smalle strips van Wintertaling en barred Carolina eend aan de
zijkant.
Roof : Bruine mallard strips.
Sides : Jungle Cocks.
Cheeks : Blue Chatterrer. Een topping er overheen.
Horns : Blauw/gele Ara.

 

 
 

 
 
 
Jock Scott : Hardy en Door Kelson beschreven in The Fishing Gazette en Hale ( Mr. Kelson).
 
 
 
Tag : Zilver twist en licht gele floss.
Tail : Een topping en een Indian Crow.
Butt : Zwarte Struisvogel herl.
Body : In twee gelijke segmenten; eerst licht gele floss, geribt met fijn zilver tinsel; boven en onder de haak twee of
           meer ( aanpassen aan de haak maat) Toucan veren, horizontaal ingebonden en iets langer dan de butt
           gevolgd door 2 of 3 slagen zwarte Struisvogel herl; de tweede helft zwarte zijde met een zwarte hackle er
           verheen en geribt met zilver tinsel en zilver lace.
Throat : Parelhoen.
Wings : Twee strips zwarte Kalkoen met witte punten; 2 strips Trapen grijze Mallard met strands van Goudfazant
            staart Pauw swort veren, rode Ara en witte Zwaan, blauw en geel geverfd, twee Mallard strips en een
            topping er overheen.
Sides : Jungle Cock.
Cheeks : Chatterer.
Horns : Blauwe Ara.
Head :Zwart.
 
 
 
 
 
Jock Scott : Kelson (John Scott).
 
 

Tag : Zilver twist en gele floss.
Tail : Een topping en een Indian Crow.
Butt : Zwarte Struisvogel herl.
Body : In twee gelijke segmenten; eerst gele floss, geribt met fijn zilver
tinsel; veiled met Toucan, boven en onder de body en een butt
van zwarte Struisvogel herl; de tweede helft zwarte floss geribt
met breed zilver tinsel.
Hackle : Een zwarte hackle, vanaf het midden.
Throat : Parelhoen.
Wings : Twee strips zwarte Kalkoen met witte punten; Trap, grijze
Mallard, Goudfazant staart, Pauw swort veren, rode Ara, Zwaan,
blauw en geel geverfd, Mallard en een topping er overheen.
Sides : Jungle Cock.
Cheeks : Chatterer.
Horns : Blauwe Ara.
Head :Zwart Struisvogel herl.

Jock Scott : Kelson. Land and Water Cards. ca. 1885. Met dank aan Collin Innes.
 
Tag : Zilver twist en licht gele floss.
Tail : Een topping en een Indian Crow.
Butt : Zwarte Struisvogel herl.
Body : In twee gelijke segmenten; eerst licht gele floss, geribt met fijn zilver tinsel; boven en onder de haak
drie of meer ( aanpassen aan de haak maat) Toucan veren, iets langer dan de butt gevolgd door
2 of 3 slagen zwarte Struisvogel herl; de tweed helft zwarte floss met een
zwarte hackle er overheen en geribt met breed, zilver tinsel (Bij grotere haakmaten kan zilver lace
gebruikt worden).
Throat : Parelhoen.
Wings : Twee strips zwarte Kalkoen met witte punten; 2 strips Trap en grijze Mallard met strands van
Goudfazant staart, Pauw zwaard veren, rode Ara en witte Zwaan, blauw en geel geverfd, twee Mallard
strips en een topping er overheen.
Sides : Jungle Cock.
Cheeks : Chatterer.
Horns : Blauwe Ara.
Head :Zwarte Struisvogel herl.
UA-36282217-1