Vliegen uit zijn boek ; How to dress salmon flies.

 
In deel 1 worden de Strip-wing, de Full feather-wings en de Mixed-wings beschreven.
 
 
 
Standaard vliegen.
 
I). Eenvoudige  strip-wings :
 
1. Black Spean:
      Tag : Zilver draad en lemon floss.
      Tail : Een topping.
      Body : Zwarte zeehonden vacht(zacht gelaten).
      Ribs : Ovaal gouden tinsel.
      Throat : Parelhoen.
      Wings : Bruine Mallard strips. (horizontaal opgezet).
 
2. Blue charme :
      Tag : Zilver draad en goud/gele floss.
      Tail : Een topping.
      Butt : Zwarte herl. 
      Body : Zwarte floss.
      Ribs : Ovaal, zilver tinsel.
      Throat : Een diep, blauwe hackle.
      Wings : Gevlekte, bruine strips van een Kalkoen staart ( als married wing) ingebonden en smalle strips van
                  Taling langs de boven zijde. Een topping over alles. 
 
3. Blue and Yellow Wasp :
      Tag : Zilver tinsel.
      Tail : Een topping en strips van de borst veer van de Goudfazant.
      Butt : Zwarte herl. 
      Body : In twee gelijke delen, lemon zeehonden vacht en vaal blauw zeehonden vacht.
      Ribs : Ovaal, zilver tinsel.
      Hackle : Vaal blauwe hackle, beginnend bij het einde van de lemon zeehonden vacht.
      Throat : Een lemon hackle.
      Wings : Cinnamon strips van een Kalkoen staart ( als married wing) ingebonden.
                 
4. Blue Limerick :
      Tag : Zilver tinsel.
      Tail : Een topping.
      Butt : Zwarte herl.
      Body : Vaal blauwe floss.
      Ribs : Ovaal zilver tinsel of fijn zilver en goude tinsel samen.
      Hackle : Vaal blauwe hackle.
      Throat : Lichte borstveer van de Houtsnip of een hackle veer van de Roerdomp.
      Wings : Strips van gele gekleurde Zwaan, married ingebonden.
      Cheeks : Blue Chatterer (Cotinga cayana).
      Horens : Blauw/gele Ara.
 
5. Bumbee :
      Tag: Zilver tinsel
      Tail : Een beetje Berlijnse wol in de kleur scarlet.
      Body : 1/3 oranje kleurig Berlijnse wol. De rest zwart Berlijnse wol.
      Ribs : Ovaal zilver tinsel.
      Throat : Een Cock-Y-Bondhu hackle.
      Wings : Strips van de bruine Mallard, horizontaal ingebonden.
                 
6. Claret Alder :
      Tag: Zilver draad en licht oranje floss.
      Tail : Een beetje claret kleurige wol.
      Body : Pauwen Herl.
      Ribs : Fijn, ovaal gouden tinsel.
      Hackle : Een donker, claret gekleurde hackle.
      Wings : Strips van bruine Mallard, horizontaal ingebonden.
                 
  
7. Dreadnought :
      Tag: Gouden tinsel.
      Tail : Een topping met een Indian crow.
      Butt : Scarlet zeehonden vacht.
      Body : Ovaal zilver tinsel in 3 gelijke delen. Het eerste deel heeft een butt van rood-bruin zeehonden vacht, het
                 tweede deel heeft een butt van diep blauw zeehonden vacht.
      Throat : Een dubbele hackle, margenta en diep blauw gekleurd.
      Wings : Strips van een cinnamon kleurige Kalkoen staart, ingebonden als married wing.
      Sides : Jungle Cock.           
      Horns : Scarlet Ara.
 
 
8. Furnace Brown :
      Tag: Zilver draad met goud gele floss.
      Tail : Een topping met strips van tippets erover.
      Body : Eerste kwart, licht oranje zeehonden vacht. De rest rood-bruin zeehonden vacht. Het geheel ruw
                 uitgeplukt.
      Ribs : Ovaal goud tinsel.
      Hackle : Een furnace hackle.
      Wings : Strips van de bruine Mallard, horizontaal ingebonden.
                 
  
9. Gold Sylph :
      Tag: Een topping met een tip van Cock of the Rock veer eroverheen.
      Body : Plat gouden tinsel.
      Ribs : Fijn ovaal zilver tinsel
      Throat : Een lemon hackle gevolgt door een Goudfazant borst veer.
      Wings : Strips van bruine Mallard, horizontaal ingebonden.
 
  
10. Jeannie :
      Tag: Zilver tinsel.
      Tail : Een topping.
      Body : Eerste derde lemon floss, de rest zwart floss.
      Ribs : Ovaal zilver tinsel.
      Throat : Een zwarte hackle veer.
      Wings : Strips van bruine Mallard, ingebonden als maried wing.
      Sides : Jungle cock.
         
11. Jimmie :
      Tag: Zilver tinsel.
      Tail : Een topping.
      Body : In twee helften van gelijke grootte, eerst ligt oranje floss, dan zwarte floss.
      Ribs : Ovaal zilver tinsel.
      Throat : Een zwarte hackle.
      Wings : Strips van bruin gevlekte Kalkoen staart, ingebonden als maried wing.
      Cheeks : Jungle Cock.           
  
12. Jockie :
      Tag: Zilver tinsel.
      Tail : Een topping met een Indian Crow eroverheen.
      Body : eerste derde goud gele floss, de rest donker claret floss.
      Ribs : Ovaal zilver tinsel.
      Throat : Een Coch-y-Bondhu hackle.
      Wings : Strips van bruin gevlekte Kalkoen staart, ingebonden als maried wing.
      Sides : Jungle Cock.
                 
13. Joe Brady :
      Tag: Zilver draad met lemon floss.
      Tail : Een topping.
      Body : Plat zilver tinsel.
      Ribs : Fijn, ovaal, zilver tinsel.
      Throat : Een gras groene hackle.
      Wings : Strips van bruin gevlekte Kalkoen staart, ingebonden als maried wing. Een topping eroverheen.
      Cheeks : Indian Crow 
 
14. Logie :
      Tag: Zilver tinsel.
      Tail : Een topping.
      Body : Eerst 2/5 vaal primerose floss.
      Ribs : Fijn, ovaal, zilver tinsel.
      Throat : Een mat blauwe hackle.
      Wings : Strips van geel gekleurde Zwaan.
      Roof : Strips van bruine Mallard.
 
  
15. March Brown :
      Tag: Zilver tinsel.
      Tail : Carolina eend zonder zwart witte balkjes (Unbarred).
      Body : Vacht van de kop van een haas, goed uit geplukt.
      Ribs : Plat zilver tinsel. (Breedte van het tinsel) aan de grootte van de vlieg aangepast).
      Throat : Veer van de rug van een Patrijs. Bij grotere vliegen, een veer van het achter gedeelte van de Patrijs.
      Wings : Strips van de staart van een vrouwtjes Fazant. Meestal horizontaal ingebonden.
                 
16. Silver, Blue and Jay :
      Tail : Een topping.
      Body : Plat zilver tinsel.
      Throat : Een vaal blauwe hackle.
      Wings : Strips van de vleugel veer van een Vlaamse Gaai (secondaries). Kunnen zowel horizontaal als ook
                  als maried wing ingebonden worden.
                 
  
17. Silver, Lemon and Jay :
      Tail : Een topping met een Cock of the Rock, in strands, eroverheen.
      Body : Plat, zilver, tinsel.
      Throat : Lemon hackle.
      Wings : Borstveer van een Goudfazant, in strands, bedekt met strips van de secondary vleugelveer van een
                  Vlaamse Gaai, ingebonden als maried wing.
                 
18. Silver White :
      Tag: Zilver draad en lemon gele floss.
      Tail : Een topping met een barred veer van een Carolina eend, in strands, eroverheen.
      Butt : Zwarte herl.
      Body : Plat zilver tinsel.
      Ribs : Fijn ovaal tinsel.
      Hackle : Een badger hackle
      Throat : Smient of Patrijs voor de kleinere haakmaten.
      Wings : Strips van witte Zwaan, ingebonden als maried wing.
      Cheeks : Jungle Cock.
  
19. Teal and Red :
      Tag: Zilver draad met lemon floss.
      Tail : Een topping.
      Body : Twee windingen van fel oranje zeehonden vacht, de rest fel scarlet zeehonden vacht.
      Ribs : Ovaal zilver tinsel.
      Hackle : Een furnace of een rood bruine hackle.
      Wings : Strips van Wintertaling, Smient of Pijlstaart eend, horizontaal ingebonden.
 
  
20. Thunder and Lightning :
      Tag: Zilver draad met goud gele floss.
      Tail : Een topping met een Indian Crow er overheen.
      Butt : Zwarte herl.
      Body : Zwarte floss.
      Ribs : Ovaal gouden tinsel.
      Hackle : Een diep oranje gekleurde hackle.
      Throat : Vlaamse Gaai.
      Wings : Strips van bruine Mallard, ingebonden als maried wing.
                 
21. Toppy :
      Tag: Zilver tinsel.
      Tail : Een topping met een Indian Crow er overheen.
      Butt : Claret zeehonden vacht.
      Body : Eerste helft, diep rode floss met een crimson hackle. Tweede helft, zwarte floss.
      Ribs : Ovaal zilver tinsel.
      Throat : Een zwarte hackle.
      Wings : Strips van bronze white-tipped Kalkoen staart, ingebonden als married wing.
                 
  
22. White Wings :
      Tag: Zilver tinsel.
      Tail : Een topping met tippet in strand er overheen.
      Body : Lemon geel, licht oranje, claret en zwarte zeehonden vacht, in gelijke delen, uit geplukt.
      Ribs : Breed zilver tinsel en twist.
      Hackle : Een zwarte of een donker claret kleurige hackle.
      Throat : Een diep blauwe hackle.
      Wings : Strips van witte Zwaan, horizontaal ingebonden.
                 
 
 
2).  The full feather wing :
 
 
1.  Avon Eagle :
      Tag: Zilver tinsel.
      Tail : Een topping met een punt van een borstveer van een Goudfazant. (goede kant onder)
      Body : Lemon, licht oranje, scarlet en rood-bruin zeehonden vacht, in gelijke delen. Dun aanbrengen
                 maar wel uitplukken.
      Ribs : Breed zilver tinsel en twist.
      Hackle : Een hackle van een Arend, geel geverfd en aan 1 kant gestript.
      Throat : Smient.
      Wings : Een paar swort veren van de Goudfazant, met de achterkant tegen elkaar aan gezet. 2 of 3 toppings
                  er overheen.
      Sides : Jungle Cock.
     
  
2. Benchill :
      Tag: Gouden tinsel.
      Tail : Een topping met een punt van de borstveer van een Goudfazant, er overheen.
      Butt : Zwarte herl.
      Body : Oranje, scarlet, claret en vaal blauwe zeehonden vacht, goed uitgeplukt.
      Ribs : Plat zilver tinsel en twist.
      Throat : Een vaal blauwe hackle.
      Underwings : Een paar tippets, met de achterkant tegen elkaar aan.
      Wings : Strands van Pauw vleugel, scarlet en blauwe Zwaan, Goudfazant staart en Trap, ingebonden als married
                 wing, over de tippets heen. Een topping er overheen.
      Cheeks : Strips van Parelhoen vleugel en Jungle Cock.
 
 
3. Black Dose :
      Tag: Zilver draad met licht oranje floss.
      Tail : Een topping en married, smalle strips van Wintertaling en scarlet Zwaan, met de achterkant tegen elkaar.
      Body : 2 of 3 windingen van vaal blauw zeehonden vacht, de rest zwart zeehonden vacht, niet uitplukken.
      Ribs : Ovaal zilver tinsel.
      Hackle : Een zwarte hackle.
      Throat : Een licht claret of een rood-bruine hackle.
      Underwings : Een paar tippets, met de achter zijde tegen elkaar.
      Wings : Married strands van scarlet en groene Zwaan, lichte, gevlekte Kalkoen staart en Goudfazant
                  staart; Pauwen herl, in strands er overheen.
      Horns : Blauw/gele Ara.
 
           
4. Black Ranger :
      Tag: Zilver draad met lemon floss.
      Tail : Een topping met Indian Crow er overheen.
      Butt : Zwarte herl.
      Body : Zwarte floss.
      Ribs : Plat zilver tinsel en twist.
      Hackle : Een zwarte hackle.
      Throat : Een diep blauwe hackle.
      Wings : Een paar Jungle Cock, met de achterkant tegen elkaar, bedekt voor 3/4 van hun lengte met 2 paar
                  tippets ook met de achter kant tegen elkaar.
      Sides : Jungle Cock.         
      Cheeks : Blue chatterer.
      Horns : Blue/gele Ara.
 
5. Candlestick Maker :
      Tag: Zilver tinsel.
      Tail : Een topping met scarlet Zwaan en barred Carolina eend, in strands, er overheen.
      Body : Eerste helft, zwarte floss; tweede helft, zwart zeehonden vacht.
      Ribs : Ovaal zilver tinsel.
      Hackle : Een rood-bruine hackle.
      Throat : Een zwarte hackle.
      Wings : Een paar Jungle Cock veren, met de achterkant tegen elkaar. 3 of 4 toppings er overheen.
                 
6. Dandy :
      Tag: Zilver draad met lemon floss.
      Tail : Een topping met Jungle Cock en Blue Chatterer. De laatste iets korter dan de vorige.
      Butt : Zwarte herl.
      Body : Eerste 2/3, plat zilver; de rest vaal blue floss.
      Ribs : Fijn ovaal zilver tinsel.
      Hackle : Een vaal blauwe hackle, te beginnen bij de blauwe floss.
      Throat :Parelhoen.
      Wings : Een paar Jungle Cock, met de achterkant tegen elkaar bedekt voor 3/4 van hun lengte met 2 paar
                  tippets ook met de achter kant tegen elkaar.
      Sides : Brede strips  van barred Carolina eend. Deze dienen de tippets te bedekken tot aan de onderste
                  zwarte streep op de tippets.
      Cheeks : Blue Chatterer. Een topping er overheen.         
      Horns : Blauw/gele Ara.
 
 
7. Durham Ranger :
      Tag: Zilver tinsel.
      Tail : Een topping met Indian Crow er overheen.
      Butt : Zwarte herl.
      Body : Lemon floss, oranje, rood-bruine en zwarte zeehonden vacht, in gelijke delen.
      Ribs : Plat zilver tinsel en twist.
      Hackle : Een geel gekleurde, badger hackle.
      Throat : Een licht blauwe hackle.
      Wings : Een paar Jungle Cock, met de achterkant tegen elkaar bedekt voor 3/4 van hun lengte met 2 paar
                  tippets ook met de achter kant tegen elkaar.
      Sides : Jungle Cock.         
      Cheeks : Blue Chatterer.
      Horns : Blauw/gele Ara. 
 
  
8. Evening Star :
      Tag: Zilver draad en lemon floss.
      Tail : Een topping.
      Body : Zwart zeehonden vacht, uitgeplukt richting de schouders.
      Hackle : Een zwarte hackle.
      Throat : Een diep blauwe hackle.
      Wings : 2 paar Jungle Cock, met de achterkant tegen elkaar, ieder paar korter dan de vorige. Vier of vijf
                  toppings er overheen.
                 
9. Orange Parson :
      Tag: Zilver draad en lila floss.
      Tail : Een topping en tippets in strands.
      Body : Oranje floss, oranje, scarlet en rood-bruin zeehonden vacht in gelijke delen. Uit geplukt.
      Hackle : Een lemon hackle.
      Throat : Cock of the Rock.
      Wings : Een paar tippets, met de achtekant tegen elkaar. Cock of the Rock er overheen.
      Sides : Strips van barred Carolina eend.
      Cheeks : Blue Chatterer. 2 of 3 toppings er overheen.           
      Horns : Blauw/gele Ara.
 
 
10. Rosy Dawn :
      Tag: Goud tinsel.
      Tail : Een topping met tippets in strands er overheen.
      Butt : Zwarte herl.
      Body : In twee gelijke delen; Embossed zilver tinsel en ovaal goud tinsel, met een butt tussen de twee in
                van een magenta hackle.
      Throat : Een margenta hackle, gevolgt door een vaal blauwe hackle.
      Wings : Een paar tippets, met de achterkant tegen elkaar, veiled met married strands van geel, blauw en scarlet
                  Zwaan en staart van de Goudfazant. 
      Sides : Jungle Cock.2 of 3 toppings er overheen.
      Horns : Blauw/gele Ara.
 
           
11. Sir Herbert :
      Tag: Zilver draad en vaal oranje floss.
      Tail : Een topping met een Indian Crow er overheen.
      Butt : Swort veer van een Pauw.
      Body : Eerste 3/4 plat goud tinsel; de rest, scarlet zeehonden vacht.
      Ribs : Fijn ovaal zilver tinsel.
      Hackle : Een licht oranje hackle.
      Throat : Een crimson hackle of een borst veer van de Goudfazant.
      Wings : Een paar tippets, met de achterkant tegen elkaar, veiled met married strands van Trap, blauw en crimson
                  zwaan, licht, gevlekte staartveer van een Kalkoen en Goudfazant staart. Strands van Pauw herl
                  er overheen. 
      Sides : Jungle Cock. Een topping er overheen.
      Horns : Scarlet Ara.
      Head : Pauw herl.
 
12. Stevenson :
 
      Tag: Zilver draad en vaal blauwe floss.
      Tail : Een topping met een Indian Crow er overheen.
      Butt : Zwarte herl.
      Body : Eerste 1/4 oranje floss; de rest een iets donkerder, oranje zeehonden vacht.
      Ribs : Plat zilver tinsel en zilver twist.
      Hackle : Een fel oranje hackle.
      Throat : Een vaal blauwe hackle.
      Wings : Een paar Jungle Cock, met de achterkant tegen elkaar bedekt voor 3/4 van hun lengte met 2 paar
                  tippets ook met de achter kant tegen elkaar. 
      Sides : brede strips van barred Carolina eend. Deze dienen de tippets te bedekken tot aan de onderste
                  zwarte streep op de tippets.
      Cheeks : Blue Chatterer. Een topping er overheen.         
      Horns : Blauw/gele Ara.
 
 
3). The mixed wing :
 
1. Baron :
      Tag: Zilver draad en robijn rood floss.
      Tail : Een topping, met eerst een Indian Crow en dan een Blue Chatterer er overheen.
      Butt : Zwart herl.
      Body : In twee gelijke delen, eerst plat zilver tinsel met een butt van zwarte herl en veiled boven- en onderop
                 de haak, door een Indian Crow; tweede helft zwarte floss.
      Ribs : Ovaal zilver tinsel.
      Hackle : Een donkere claret hackle over de zwarte floss.
      Throat : Jay.
      Underwings : Mixed tippets in strands.
      Wings : Married strands van scarlet, blauw en gele Zwaan, Florican, Trap, grijze Kalkoen staart en Goudfazant 
                  staart; Married, smalle, strips van Wintertaling en Carolina eend. 
      Roof : Bruine Mallard.
      Sides : Jungle Cock.
      Cheeks : Blue Chatterer. Een topping er overheen.
      Horns : Blauw/gele Ara.
 
           
2. Black Doctor :
      Tag: Zilver draad en lemon floss.
      Tail : Een topping met een Indian Crow er overheen.
      Butt : Scarlet Berlijnse wol.
      Body : Zwarte floss.
      Ribs : Ovaal zilver tinsel.
      Hackle : Een donker, claret hackle.
      Throat : Parelhoen.
      Underwings : Mixed-tippet in strands met strips van de Goudfazant staart er overheen.
      Wing : Married strands van scarlet, blauw en gele Zwaan, Florican, Trap, Pauw vleugel en lichte, gevlekte
                Kalkoen staart. Married, smalle strips van Wintertaling en Carolina eend. 
      Roof : Strips van bruine Mallard. Een topping er overheen.
      Head : Scarlet wol.
 
                 
  
3. Blue Doctor :
      Tag: Zilverv draad en goud gele floss.
      Tail : Een topping en tippets in strands er overheen.
      Butt : Scarlet Berlijnse wol. 
      Body : Licht blauw floss.
      Ribs : Ovaal zilver tinsel.
      Hackle : Een licht blauwe hackle.
      Throat : Vlaamse Gaai.
      Underwings : Mixed-tippet in strands met strips van de Goudfazant staart er overheen.
      Wing : Married strands van scarlet, blauw en gele Zwaan, Florican, Trap, Pauw vleugel en lichte, gevlekte
                Kalkoen staart. Married, smalle strips van Wintertaling en Carolina eend.
      Roof : Strips van bruine Mallard. Een topping er overheen.
      Head : Scarlet wol.
                 
4. Childers :
      Tag: Zilvers draad en licht blauwe floss.
      Tail : Een topping met een India Crow er over heen.
      Butt : Zwarte herl.
      Body : Goud gele floss, oranje en rood-bruine zeehonden vacht in gelijke delen.
      Ribs : Plat zilver tinsel en twist.
      Hackle : Een badger gekleurde hackle.
      Throat : Borstveer van de Goudfazant, gevolgt door een Smient.
      Underwings : Een paar borstveren van de Goudfazant, met de achterkant tegen elkaar.
      Wing : Married strands van scarlet, blauwe, oranje en gele Zwaan, Trap, Florican, staart van de Goudfazant 
                licht rood-bruin en gevlekte, grijze Kalkoen staart. 
      Sides : Barred strips van de Carolina eend.
      Cheeks : Blue Chatterer. Een topping er overheen.
      Horns : Blauw/gele Ara.
5. Dunkeld :
      Tag: Zilver draad en licht oranje floss.
      Tail : Een topping, een paar Jungle Cock veren veiled door een paar Indian Crow veren. Beide met de
              achterkant tegen elkaar. 
      Butt : Zwarte herl. 
      Body : Plat gouden tinsel.
      Ribs : Fijn ovaal zilver tinsel.
      Hackle : Een helder oranje hackle.
      Throat : Vlaamse Gaai.
      Underwings : Mixed tippets in strands.
      Wing : Married strands van scarlet, geel en blauwe Zwaan, Pauw vleugel, Trap, Florican, Goudfazant staart
                 en gevlekte Kalkoen staart. 
      Roof : Strips van bruine Mallard.   
      Sides : Jungle Cock.
      Cheeks : Blue Chaterrer. Een topping er overheen.
      Horns : Blauw/gele Ara.
  
6. Gordon :
      Tag: Zilver tinsel.
      Tail : Een topping en een Indian Crow.
      Butt : Zwarte herl.
      Body : Eerste 1/4 licht oranje floss; de rest robijn kleurige floss.
      Ribs : Plat zilver tinsel en twist.
      Hackle : Een claret hackle.
      Throat : Een licht blauwe hackle.
      Underwings : Mixed, een paar fel rode hackles of Goudfazant zwaard veren (voor de grotere maten) met
                          de achterkant tegen elkaar. Strands van Pauw herl.
      Wing : Married strands van oranje, scarlet en blauwe Zwaan, staart van Goudfazant en Trap.                
      Cheeks : (kleine) tippets en een Jungle Cock er overheen. Een topping er overheen.
      Horns : Blauw/gele Ara.
                 
7. Green Highlander :
      Tag: Zilver tinsel.
      Tail : Een topping en strands van barred Carolina eend.
      Butt : Zwarte herl.
      Body : Eerste 1/4 goud/gele floss; de rest fel groene floss.
      Ribs : Ovaal zilver tinsel.
      Hackle : Een grasgroene hackle.
      Throat : Een lemon hackle.
      Underwings : Mixed, tippet in strands.
      Wing : Married strands van geel, oranje en groene Zwaan, Florican, Pauw vleugel en Goudfazant staart.
                Married, smalle strips  van Wintertaling en barred Carolina eend. 
      Roof : Smalle strips van bruine Mallard.   
      Sides : Jungle Cock.
      Cheeks : Indian Crow. Een topping er overheen.
      Horns : Blauw/gele Ara                
  
8. Helmsdale Doctor :
      Tag: Zilver tinsel
      Tail : Een topping en tippet in strands.
      Butt : Scarlet Berlijnse wol.
      Body : Plat zilver tinsel.
      Ribs : Fijn ovaal tinsel.
      Hackle : --
      Throat : Een lemon hackle.
      Underwings : Mixed Pauw herl in strands. 
      Wings : Married strands van scartlet , blauw oranje geel en witte Zwaan en licht rood-bruin en licht, 
                  gevlekte Kalkoen staart en Trap. Een topping er overheen.  
      Head : Scarlet Berlijnse wol.              
 
 
9. Kate :
      Tag : Zilver draad en lemon floss.
      Tail : Een topping en Blue Chatterer.
      Butt : Zwarte herl.
      Body : Crimson floss.
      Ribs : Ovaal zilver tinsel.
      Hackle : Een crimson hackle.
      Throat : Een lemon hackle.
      Underwings : Mixed, tippet in strands.
      Wings : Married strands van scarlet en gele Zwaan, Goudfazant staart en Trap.
                  Married strips van Wintertaling en barred Carolina eend.
      Roof : Strips van bruine Mallard.
      Sides : Jungle Cock en Blue Chatterer.
      Horns : Blauw/gele Ara.
 
 
10. Mar Lodge :
      Tag : Zilver tinsel
      Tail : Een topping en een paar Jungle Cock met de achterkant tegen elkaar.
      Butt : Zwarte herl.
      Body : Plat zilver tinsel, met in het midden 2 of 3 slagen zwarte floss.
      Ribs : Small ovaal tinsel.
      Throat : Parelhoen.
      Underwings : Mixed tippet in strands. 
      Wings : Married strands van witte Zwaan, Trap, Florican, licht rood-bruin-, gevlekt grijs en gevlekt bruine Kalkoen
                  staart en Goudfazant staart. 
      Sides : Brede strips van barred Carolina eend.
      Cheeks : Jungle Cock. Een topping er overheen.
      Horns : Blauw/gele Ara.
 
 
11. Popham :
      Tag : Zilver tinsel.
      Tail : Een topping en een Indian Crow.
      Butt : Zwarte herl.
      Body : In drie gelijke delen: oranje, lemon/geel en vaal blauwe floss, de eerste en de tweede sectie een butt
                 van zwarte herl en alle secties veiled, bovenop en onder de haak, met een Indian Crow.
      Ribs : Ovaal goud tinsel voor de eerste twee secties. Ovaal zilver tinsel voor de derde sectie.
      Throat : Vlaamse Gaai.
      Underwings : Mixed tipped in strands.
      Wings : Married strands van Trap, Florican, Pauw vleugel, scarlet, blauw, oranje en gele Zwaan en Goudfazant 
                  staart.
      Sides : Barred Carolina eend ( een vrij brede strip). 2 of 3 toppings er overheen.
      Horns : Blauw/gele Ara.
 
 
12. Sherbrook :
      Tag : Zilver draad en lemon floss.
      Tail : Een topping en Indian Crow.
      Body : Eerste derde vaal oranje floss; De rest vaal blauwe floss.
      Ribs : Ovaal zilver tinsel.
      Throat : Een vaal blauwe hackle.
      Underwings : Mixed tippet in strands.
      Wings : Married strands van geel, wit, oranje, crimson en blauwe Zwaan, Goudfazant staart, Florican en Pauw
                  staart.
                 Married, smalle strips van barred Carolina eend en Pijlstaart eend. Een topping er overheen.
      Roof : Smalle strips van bruine Mallard. Een topping er overheen.
      Horns : Blauw/gele Ara.  
 
13. Silver Doctor:
      Tag : Zilver draad en goud gele floss.
      Tail : Een topping en een Blue Chatterer.
      Butt : Scarlet Berlijnse wol.
      Body : Plat zilver tinsel.
      Ribs : Fijn ovaal tinsel.
      Throat : Een vaal blauwe hackle, gevolgd door een Smient hackle.
      Underwings : Mixed-tippet in strands met strips van de Goudfazant staart er overheen.
      Wing : Married strands van scarlet, blauw en gele Zwaan, Florican, Trap, Pauw vleugel en lichte, gevlekte
                Kalkoen staart. Married, smalle strips van Wintertaling en Carolina eend.
      Roof : Strips van bruine Mallard. Een topping er overheen.
      Head : Scarlet Berlijnse wol.
 
14. Silver Grey :
      Tag : Zilver draad en gele floss.
      Tail : Een topping en barred Carolina eend in strands.
      Butt : Zwarte herl.
      Body : Plat zilver tinsel.
      Ribs : Fijn ovaal tinsel.
      Hackle : Een badger hackle
      Throat : Smient.
      Underwings : Mixed tippet in strands.
      Wings : Married strands van wit, geel en groene Zwaan, Trap, Florican en Goudfazant staart.
                  Married strips of Pijlstaart eend en barred Carolina eend.
      Roof : Bruine Mallard strips er overheen. 
      Cheeks : Jungle Cock. Een topping er over heen.
      Horns : Blauw/gele Ara.
 
15. Silver Wilkinson :
     
      Dit is de zelfde vlieg als de Silver Doctor met uitzondering van : de throat, die hier magenta is in plaats
      van blauw, gevolgd door Smient. De scarlet wol, voor de head mag weg gelaten worden en soms wordt er
      Indian Crow en/of Blue Chatterer in de tail gebruikt.( zoals in veel patronen zijn er geen twee mensen
      die de Silver Wilkinson het zelfde binden).
 
 
16.  Sir Richard:
      Tag : Zilver draad en donker oranje floss.
      Tail : Een topping en Indian Crow.
      Butt : Zwarte herl.
      Body : Zwarte floss.
      Ribs : Plat zilver tinsel en twist.
      Hackle : Een zwarte hackle (Zwarte Reiger in de grotere maten).
      Throat : Parelhoen.
      Underwings : Mixed --
      Wings : Married strands van scarlet, oranjeen blauwe Zwaan, Trap, Florican, gevlekte grijze Klakoen staart 
                  en Goudfazant staart.
      Roof : Een korte strips van Parelhoen er overheen. 
      Cheeks : Blue Chaterer. Een topping er overheen.
      Horns : Blauw/gele Ara.
 
 
 
In deel 2 van de vliegen van Price-Tannatt, worden de Buil-wings, de Herl-wings, de Topping-wings, de Dee strip-wings
de Spey flies, en de Grubs beschreven.
 
 
 
 
                                                                                                                                            ©mijnvlieg.com 2009
 
UA-36282217-1