Gordon

 
Gordon : Price-Tannatt.

Tag: Zilver tinsel.
Tail : Een topping en een Indian Crow.
Butt : Zwarte herl.
Body : Eerste 1/4 licht oranje floss; de rest robijn kleurige floss.
Ribs : Plat zilver tinsel en twist.
Hackle : Een claret hackle.
Throat : Een licht blauwe hackle.
Underwings : Mixed, een paar fel rode hackles of Goudfazant zwaard
veren (voor de grotere maten) met de achterkant
tegen elkaar. Strands van Pauw herl.
Wing : Married strands van oranje, scarlet en blauwe Zwaan, staart
van Goudfazant en Trap.
Cheeks : (kleine) tippets en een Jungle Cock er overheen. Een
topping er overheen.
Horns : Blauw/gele Ara.

 
Gordon : Hardy en Kelson ( Cosmo Gordon). Gebonden door William Brown.
Tag : Zilver twist en gele floss.
Tail : Een topping.
Butt : Zwarte Struisvogel herl.
Body : Eenderde gele floss en claret floss.
Ribs : Zilver lace en plat, zilver tinsel.
Hackle : Claret hackle vanaf de gele floss.
Throat : Blauwe hackle.
Wings : Tippet, met de achterkant tegen elkaar, met een zwaardveer van de Goudfazant. Pauw herl, Trap,
            Licht blauw, licht groen en rood-claret geverfde Zwaan; Amherst fazant staart en een topping.
Sides : Jungle Cock.
Head : Zwarte wol.
 
Gordon : Kelson (Cosmo Gordon). Gebonden door William Garden.
 
Tag : Zilver twist en gele floss.
Tail : Een topping en tippet in strands.
Butt : Zwarte Struisvogel herl.
Body : Eenderde donke gele floss en claret floss.
Ribs : Zilver lace en plat, zilver tinsel.
Hackle : Claret hackle vanaf de donker gele floss.
Throat : Blauwe hackle.
Wings : Twee licht rood-claret hackles, met de achterkant tegen elkaar,
veiled met Pauw herl, licht (grijs) gevlekte Kalkoen, donket
gevlekte Kalkoen, Goudfazant staart, Trap, geel en blauw geverfde
Zwaan licht, gevlekte Kalkoen, claret geverfd en een topping.
Sides : Jungle Cock.
Horns : Blauwe Ara.
Head : Zwarte wol.

 

 

 
 
 
Gordon : Hale ( Mr. Murdoch).
 
Tag : Zilver twist en medium oranje floss.
Tail : Een topping en Indian Crow, plat ingebonden.
Butt : Zwarte Struisvogel herl.
Body : 4 windingen medium oranje floss, gevolgd door medium claret floss.
Ribs : Zilver tinsel en twist.
Hackle : Claret hackle met dezelfde kleur als de body.
Throat : Groen blauwe hackle.
Wings : 2 tippets tot aan de butt, met rode speer veren er tussen in en, aan de punt, uitstekend. Aan de buiten
kant wordt dit bedekt met strips van Trap, Goudfazant staart, Pauw vleugel, Mallard en strands van
blauw, rood en geel geverfde Zwaan en Pauw herl. Een topping er overheen.
Sides : Jungle Cock.
Horns : Blauwe Ara.
Head : Zwart.
 
 
 
 
 
Gordon : William Murdoch, 16de Februarie, 1884. Fishing Gazette. Met dank aan Colin Innes.
 
 
Tag : Zilver tinsel en gele floss.
Tail : Een topping en tippet in strands.
Butt : Zwarte Struisvogel herl.
Body : 1 winding oranje floss en 3 windingen claret floss.
Ribs : Zilver tinsel en goud plat tinsel.
Hackle : Een claret hackle.
Throat : Een licht blauwe hane hackle.
Wings : 2 Grote Goudfazant tippets; fibers van Wintertaling, Trap, Goudfazant staart, blauw, rood en geel geverfde Zwaan
            en een topping er overheen.
Cheeks : Jungle Cock.
Horns : Blauwe Ara.
Head : Zwart.
 
 
 
 
 
 
Gordon : Walbran. Met dank aan Colin Innes. William Murdoch, 1892. Fishing Gazette.
 
Tag : Zilver draad en medium oranje floss.
Tail : Een topping en Indian Crow.
Butt : Zwarte Struisvogel herl.
Body : 4 windingen medium oranje floss, de rest een medium kleur van claret floss.
Ribs : Zilver twist en zilver tinsel.
Hackle : Claret hackle in de kleur van de Body, vanaf de oranje floss.
Throat : Een groen blauwe hackle.
Wings : 2 tippets met de achterkant tegen elkaar, rijkend tot de Butt en met een rode rump veer met een lengte van
            ongeveer 1,5 cm. er over heen. Dan Trap, Goudfazant staart, Pauw vleugel, donker bruine Mallard, blauw,
            rood en geel geverfde Zwaan, en met een aanzienlijke hoeveelheid bronze Pauw herl. Tenslotte een topping
            er overheen.
Sides : Jungle Cock, met 2 stippen.
Horns : Blauwe Ara.
Head : Zwarte wol.
 
 
 
 
 
 
 
Gordon : Grimble, Shooting and Salmon Fishing. 1892.
 
Tag : Zilver twist.
Tail : Een topping en rode Ibis.
Butt : Zwart.
Body : 2 windingen oranje gele floss en de rest claret kleurige floss, rijk gekleurd.
Ribs : Zilver tinsel en bij een grote vlieg, gevolgd door zilver twist.
Hackle : Claret hackle vanaf de claret floss.
Throat : Een licht blauwe hackle, bij kleinere vliegen is een Vlaamse gaai ook goed.
Wings : 2 schouderveren van een Goudfazant, tot aan de butt. Dan, een mix van Goudfazant staart, Pauw
witte, gele, rode en blauwe fibers van geverfde Zwaan en een lange topping er overheen.
Cheeks : Jungle Cock.
Head : Zwart.
* Op grotere maten haak kunnen er 1 of meerdere zwaard veren van de Goudfazant worden toegevoegd aan
de schouder veren.
 
 
 
 
 
 
Gordon : Maxwell. Fishing at home and abroard. 1913. Met dank aan Colin Innes.
 
 
 
 
Tag : Zilver draad en lemon floss..
Tail : Een topping en en tippet fibers.
Butt : Bronze chenille.
Body : 1/3 goud kleurige floss, de rest crimson floss.
Ribs : Breed zilver tinsel en zilver twist.
Hackle : Crimson hackle over het crimson floss.
Throat : Een "lucht" blauwe hackle.
Wings : 2 korte tippet veren, 2 crimson hane hackles en een paar fibers crimson, blauw en geel geverfde
Zwaan, Trap, Pauw herl. Een topping er overheen.
Cheeks : Jungle Cock.
 
 
UA-36282217-1